Smart Supply - Få totalleveranse fra kun én leverandør
Menu
Handlevogn
Du har ingen varer i handlekurven.

Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Smart Supply AS til din bedrift. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på smartsuppply.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer foreløpig kun til Norge. (Ekstra fraktomkostninger kan tilkomme på sendinger til Svalbard.) Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og e-handelsloven.
Dersom du ønsker at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, SMS eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkryssingsboks eller lignende.

 1. Parter

Selger er: Smart Supply AS, organisasjonsnummer: 991 213 287. Postadresse: Guderudgata 1, 1830 Askim, post@smart-supply.no, telefonnummer: +47 69 83 32 00, og blir i det følgende benevnt som Smart Supply, vi eller oss.

Kjøper er: Den person/bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt bedrift, du, deg, din eller ditt.

 2. Gjennomføring av bestilling på smart-supply.no

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler hos Smart Supply, har vi beskrevet kjøpsprosessen her:

 1. Logg på eller opprett en konto.
  Dersom du allerede har et kundeforhold med Smart Supply og er registrert med e-postadresse i vårt kunderegister, kan du benytte deg av denne e-postadressen ved pålogging. Har du, eller tilhører din bedrift en kjede som har avtalepriser med Smart Supply AS, vil din rabatt være fratrukket på gjeldende produkter i nevnte avtale, såfremt du er pålogget med en e-postadresse knyttet til ditt eksisterende kundekort i vårt system. Hvis så ikke er tilfelle, må ditt kundekort oppdateres og vi ber om at du kontakter oss for dette. For oversikt over hvilke avtaleprodukter som gjelder for deg eller din kjede, henviser vi til din kjedes intranett. Eventuelt kan du kontakte oss, så sender vi deg en oversikt.
 2. Finn produktet du er interessert i.
 3. Legg produktet i handlekurven.
 4. Gå til kassen.
 5. Send bestillingen.
  Du vil motta en ordrebekreftelse på email – kontroller at denne er korrekt. Vi gjør oppmerksom på at ordre med produkter bestilt av kunder med kjedetilhørighet, hvor produktene ikke inngår i kjedens avtale med Smart Supply, vil bli behandlet og sendt kunde uavhengig av kjedeavtalens potensielle begrensninger for salg av disse varene. Ved å godkjenne salgsbetingelsene bekrefter du også at du har myndighet til å bestille varene som er lagt i ordren.

 3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

 4. Opplysninger gitt på nettsidene

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon på nett, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 5. Priser og frakt

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, www.smartsupply.no, er ekskludert merverdiavgift og frakt.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

For estimerte fraktpriser eller for å få eksakt fraktpris kontakt oss.

 6. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, og innen 7 dager, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 7 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuelle egne garantier fra produsenter er gjeldende. Smart Supply AS gir ikke Bedrifter eller dennes kunder en egen garanti på produktene.

 7. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

 Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • Du har samtykket i utleveringen.
 • Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg.
 • I lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon 69 83 32 00.

 8. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 9. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

 10. Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisendringer som ikke er oppdaterte. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.