Lagerinnredning 

Utnytt hver m²

 “Kunsten om det mulige” dreier seg om hvordan det er lønnsomt å generere ny verdu for forbrukeren basert på endringer i forsyningskjeden. Det er dette Modern-Expo logistikkløsninger handler om. Multifunksjonalitet på romlige løsninger, fordeler med spesialiserte systemer for mekanisering og automatisering av lagerflyt, innovative smarte løsninger, samt tilpassede postterminaler kan integreres i økosystemt til enhver bedrift. Kort fortalt; Fleksible og skreddersydde løsninger for ditt lager. 

Lagringssystemer

Pallereol

Systemet gir den mest effektive lagringen av forskjellige typer produkter på paller. Maksimal overbelastning er opptil 5500 kg per lagringsnivå (to bjelker), og opptil 21000 kg per seksjon.

 • Enkel og rask montering
 • Enkel tilgang til hver pall

Mini-Reol

Mini-Reol er et system for lagring av forskjellige produkter med liten vekt og små dimensjoner. Det er en perfekt løsning for lager og produksjon, systemet benyttes i garasjer, depoter, bensinstasjoner, arkiver og biblioteker. Maksimal belastning på hylleseksjonen er opptil 5000 kg.

 • Redusert mengde metall brukt i konstruksjonsdesignet

Drive-in reol

Drive-in reoler muliggjør lagring av produkter av samme type på paller. Kompakt lagring med maksimal tetthet er mulig da det ikke er passasjer mellom stativene; gaffeltrucken kan operere i konstruksjonen. For å utnytte et lagerareale optimalt er Drive-In reoler den beste løsningen. 

 • Systemet muliggjør bruk av opptil 80% av lagerets nyttevolum, som er 25-30% mer effektiv sammenlignet med pallereoler

Mesanin

Mesanin er et reolsystem med flere etasjer som muliggjør effektiv bruk av lagerkapasiteten. Ved hjelp av stativets høyde kan man bedre utnytte lagringsplassen. Systemet gir praktisk tilgang til alle seksjoner. Produkter på alle nivåer lagres på paller eller i hyller. 

 

 • Effektiv bruk av lagringsplass
 • Optimalisering av lagerflyt
 • Enkel tilgang til hver lagringsnivå
 • Minimerte kostnader takket være standard spanprofiler

Cantilever reol

Cantilever systemet er en prefabrikkert metallkonstruksjon for lagring av lange produkter. Systemet er mobilt og praktisk, og benyttes ofte i stål- og metallvarehus, treforedlingsindustri og i rørproduksjon. Avhengig av mulighetene i lagringsområdet, kan ensidige eller dobbeltsidige cantilever reoler monteres. 

 • Høy lastekapasitet på seksjoner
 • Statisk styrke, slitestyrke og holdbarhet
 • Montering av tilleggsutstyr er mulig
 • Egnet for langring av produkter med forskjellige lengder

DIY & C&C

DIY og Cash&Carry reoler er spesielt designet for å optimalisere den interne logistikken for butikker uten lager. Disse stativene utfører to funksjoner: presentasjon og lagring av produkter.

 • Reduserer opptil 25% av kostnadene på salgsutstyr
 • Ekstra plass for produktpresentasjon
 • Effektiv produktpresentasjon takket være et bredt utvalg tilbehør
 • Lagring av forskjellige typer produkter på paller og i hyller på samme tid i samme system