Konseptutvikling

Nye poser gir store besparelser i dagligvaren

Over lang tid har vi jobbet med en bedre løsning for både frukt- og brødposer i dagligvaren, hvis utfordring har vært mye svinn, uorden og unødvendig bruk av plast. Den ferdigutviklede løsningen med tynne, men allikevel sterkere poser og en serie spesialproduserte stativer, er dag å finne i nesten alle norske dagligvarekjeder.

Kategorier

Produktutvikling
Butikkinnredning
Logistikk og montering

Utfordringer med eksisterende løsninger

Brødavdeling

En av våre største suksesser har vært våre brødposer i esker som har vært med oss siden oppstarten. Etter både å ha sett og fått tilbakemeldinger på at butikkene opplevde mye svinn på posene, gjorde vi noen små endringer på produktet slik at posene ikke skulle falle ut og at svinnet dermed ble redusert.

Utover høyt forbruk av poser på grunn av svinn og medfølgende uorden i brødavdelingen, var det også andre elementer, som for eksempel feil poser på feil sted, samt våre nyutviklede dispensere, som gjorde at vi bestemte oss for å ta produktet et steg videre.

 

Frukt- og grøntavdeling

I fruktavdelingen fantes det et utall forskjellige løsninger for å poser tilgjengelig for kunden. De fleste butikker brukte vanlige fruktposer på rull eller i blokk, mens enkelte kjeder hadde en egen standard.

Blant utfordringene kunne man for eksempel finne at poserullen gir mer enn én pose av gangen, at kunden må holde på rullen eller treffe «krok» for å få av poser og poser som ligger og slenger og gir et uryddig inntrykk. Har butikken gulvstativer, står disse ofte i veien for kunder, ansatte og rengjøringspersonell og stjeler samtidig viktig salgsplass. Stativene er også ofte kun utstyrt med en rull, slik at de fort går tomme.

Posedispenser småvarer
Fruktposer-i-miljø

Ny miljø- og brukervennlig løsning

Posene

Etter lengre tids prøving, feiling og testing kunne vi lansere den nye serien med poser for frukt og grønt, samt brødposer i 2018. Posene er enkle å åpne og lette å knyte igjen. Fruktposene er gjort romsligere slik at man enklere øker snittsalget, og med redusert plasttykkelse kommer de med sterk stjernebunn forhindres posene fra å ryke.

 

Dispensere

Med brukervennlighet og varierte bruksområder i tankene, har vi utviklet et standard dispensersett og en rekke forskjellige braketter som passer uansett sted i butikk, være seg fruktavdeling, kassaområde, brødavdeling eller blomstertorg.

De nye dispenserne stopper poserullen automatisk rullen slik at posene holdes på plass og svinnet reduseres betraktelig, allikevel er det enkelt for kunden å trekke ut og rive av en pose. 

Resultatet er vi stolte av!

Ved å ha redusert fruktposenes tykkelse, samt utviklet posedispensere som reduserer mengden fruktposer som faller på gulvet, har vi sammen med kundene våre bidratt til at norsk dagligvare reduserer sitt årlige plastforbruk med over 300 tonn.

tonn mindre plast

Butikker

%

av norsk dagligvare

bildegalleri

Posedispenser løsvekt løk
Posedispenser løsvekt poteter
Posedispenser jac brødskjæremaskin
Posedispenser småvareskap